Time Boxes | Home
Deutsch

Kaffeesudlesen.
Letztens viele Sorgen und weinen. Du hast es hinter dir. Zwei Wege schauen freundlich aus. Du wirst viel reisen. Vier Nachrichten. Viele Fische. Eine große Frau aus der Familie ist schwanger, es wird ein Sohn sein. Ein guter Mann ist mit dir, ein neues Haus. Pass auf Klatsch auf. Sorge für deinen Magen. 16, 8 und 34 sind deine Zahlen. Trage die Farben Rot und Blau, sie geben dir Kraft. Danke nicht.


Lucia

Tarragona: 41°23’N, 2°11’N, 30.01.10. 22:00-23:00 Uhr, Wien: 48°12’ N, 16°22’ O, 30.01.10, 21:00-22:00 Uhr

Polski

⇒ Czytanie z kawy.
Ostatnio dużo zmartwień i płaczu. Masz to za sobą. Dwie drogi wygladają na przyjazne. Bedziesz często w podróży. 4 wiadomośći. Wiele ryb. Wysoka kobieta z rodziny w ciąży, bedzie syn. Dobry mężczyzna z Tobą, nowy dom. Uważaj na plotki. Dbaj o żołądek. 16, 8 i 34 – to Twoje liczby. Noś przy sobie kolor czerwony i niebieski, dodadzą Ci sił. Nie dziękuj.


Lucia

Tarragona: 40°45’N, 74°00’W, 18.03.10, 19:00-20:00, Wien: 48°12’N, 16°22’O, 18.03.10, 19:00-20:00

English

⇒ A coffee cup reading.
Recently there have been many worries and tears. It is over. The two paths seem auspicious. You will travel a lot. You will receive 4 news. I see a lot of fish. A tall women in the family is pregnant. It will be a boy. A good man is with you. There will be a new home. Beware of gossips. Take care of your stomach. Your numbers are 16, 8 ad 34. Have something red and blue on you. These colors will give you strength. Do not give thanks


Lucia

Tarragona: 40°45’N, 74°00’W, 18.03.10, 19:00-20:00, Wien: 48°12’N, 16°22’O, 18.03.10, 19:00-20:00