Time Boxes | Home
Deutsch

In der Schule fast nichts Neues. Oh Gott, musst du mich immer um das fragen? Na gut, Im Deutschunterricht haben wir die Wochentage gelernt. Ich habe sie meinem Lehrer aufgezählt und hatte Angst, dass ich schon wieder Samstag und Sonntag vertausche, ich habe sie vertauscht, aber er hat es nicht bemerkt. Wie gewöhnlich, in Religion habe ich eine 3 bekommen. Du weißt schon, laut meinem Priester bete ich nicht überzeugend genug, ... haha, ich lasse das besser ohne Kommentar. Schade, weil danach die andere Kinder nicht mit mir spielen. Es war mir sehr langweilig in der großen Pause, und ich habe ein paar „Tastatur Märchen“ geschrieben.

Kamila ........ @ ........ Julia @ yahoo.mail.com. & com. Manius ist mein Freund.
Tag für Tag,
das Wetter egal
10000 liebes miau miau miau miauuu
und Milch grrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrr grrrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
weicher
flauschiger
Kater
zum mir herauf
................@ && @


Kamila

Kraków:: 50°05’N, 19°55’O, 18.03.10, 19:00-20:00 Uhr, Wien: 48°12’N, 16°22’O, 18.03.10, 19:00-20:00 Uhr

Polski

⇒ W szkole prawie nic nowego. O Boże, musisz mnie zawsze o to pytać? No dobrze. Na języku niemieckim uczyliśmy się dni tygodnia. Wymieniając je nauczycielowi, bałam się, że znowu pomylę sobotę z niedzielą, pomyliłam, ale on tego nie zauważył. Jak zwykle, dostałam tróję z religii. Wiesz, przecież wg. księdza modlę się z niewystarczającym przekonaniem ... haha, zostawię to lepiej bez komentarza. Szkoda, bo później inne dzieci nie chcą się ze mną bawić. Na długiej przerwie było mi tak nudno, i napisałam parę ‘klawiaturowych bajek‘.

Kamila.......@ ..........Julia @yahoo.mail.com.&com. Manis to mój przyjaciel.
Dzień po dniu,
niezależnie od pogody,
100000 kochanych miau miau miau miauuu
i mleko
grrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrr grrrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
miękki
przytulny
kociak
do mnie na kolana
..................... @&@


Kamila

Kraków: 40°45’N, 74°00’W, 18.03.10, 19:00-20:00, Wien: 48°12’N, 16°22’O, 18.03.10, 19:00-20:00

English

At school there is almost nothing new. Oh my god, you have to ask me that over and over? Ok, ok, in German we learned the days of the week. I named them to the teacher and was scared that I’d mix up Saturday and Sunday again, and I did, but he didn’t get it. Like always in religion I got a 3. As you already know, according to my priest I do not pray convincing enough,...haha, no comment. what a shame, since than the other children avoid to play with me. I was very much bored during the long break, and I wrote some „keyboard tales“.

Kamila ........ @ ........ Julia @ yahoo.mail.com. & com. Manius is my friend.
Day by day,
at any weather
1000 loving miaow, miaow, miaooow
and milk grrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrr grrrrrrrrrrrr
krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
the soft
fleecy
tomcat
up to me
................@ & @


Kamila

Kraków: 40°45’N, 74°00’W, 18.03.10, 19:00-20:00, Wien: 48°12’N, 16°22’O, 18.03.10, 19:00-20:00